Zarząd Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTGiP

Rafał Stojko
prof. dr hab. n. med.
Rafał Stojko
Przewodniczący Sekcji
Specjalista Położnictwa i Ginekologii, Specjalista Ginekologii onkologicznej Oddział Ginekologiczno-Położniczy z oddziałem Ginekologii Onkologicznej Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o. o.
Jakub Śliwa
dr n. med.
Jakub Śliwa
Zastępca przewodniczącego
Specjalista Położnictwa i Ginekologii Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Agnieszka Tymińska-Bandoła
lek.
Agnieszka Tymińska-Bandoła
Sekretarz Sekcji
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdzialem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o. o.
Anita Olejek
prof. dr hab. n. med.
Anita Olejek
Członek Zarządu Sekcji
Specjalista Położnictwa i Ginekologii, Specjalista Ginekologii onkologicznej Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Krzysztof Sodowski
prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Sodowski
Członek Zarządu Sekcji
Specjalista Położnictwa i Ginekologii, Specjalista Perinatologii
Andrzej Malinowski
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Malinowski
Członek Zarządu Sekcji
Specjalista Położnictwa i Ginekologii, Specjalista Ginekologii onkologicznej, Specjalista Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Jakub Staniczek
dr n. med.
Jakub Staniczek
Członek Zarządu Sekcji
Specjalista Położnictwa i Ginekologii Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdzialem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o. o.
Daniel Kubisz
lek.
Daniel Kubisz
Członek Zarządu Sekcji
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdzialem Ginekologii Onkologicznej Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o. o.